STRONA GŁÓWNA

 
Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

oraz

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

zapraszają na

IV Międzynarodową Konferencję ESPAnet Polska
 
POLITYKA SPOŁECZNA: KONTROWERSJE I PARADOKSY


Polityka społeczna jest miejscem konfrontacji rozmaitych koncepcji naukowych. Spotykają się tu różne punkty widzenia, postawy i wartości, a także odmienne wyniki badań. Nic nie jest oczywiste i jednoznaczne. Każde działanie ma na celu zmianę rzeczywistości społecznej, stale powracają jednak pytania – jaki jest pożądany stan rzeczy? Jakie środki można bądź też należy zastosować? Jak rozłożyć odpowiedzialność za realizację zadań społecznych? Odmienne perspektywy badawcze i światopoglądowe prowadzą do licznych, nierzadko sprzecznych i kontrowersyjnych odpowiedzi. Podejmowane działania często przynoszą nieoczekiwane, a nawet paradoksalne rezultaty.

W trakcie konferencji chcemy zwrócić uwagę przede wszystkim na następujące zagadnienia:
  • co budzi największe kontrowersje w poszczególnych obszarach polityki społecznej?
  • jakie wybory i alternatywne rozwiązania występują w polityce społecznej?
  • jakie są nieoczekiwane i nieoczywiste konsekwencje realizacji zadań społecznych?
Zapraszamy Państwa do twórczego spojrzenia na fascynującą różnorodność, z jaką mamy do czynienia w polityce społecznej.
 
Konferencja odbędzie się w dniach 25-27 września 2017 r. we Wrocławiu.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce PROGRAM KONFERENCJI opublikowaliśmy program. Nie przyjmujemy już zgłoszeń.